Werkwijze

Proces

Het bouwproces

In de afgelopen jaren hebben wij mooie en uiteenlopende projecten gerealiseerd. Alle projecten beginnen met de klantvraag. We inventariseren de wensen, de eisen, de omgeving, planning en budget, belangen van betrokken partijen en alles wat invloed heeft op het bouwtraject en het resultaat. Bouwen betekent voor ons meer dan gebouwen realiseren. Het omvat een duurzame en transparante relatie met onze klanten.

Stap 1
Ontwerp

Het ontwerp is het esthetisch, functioneel en bouwkundig vormgegeven van een bouwwerk. Een ontwerp kan twee en/of drie dimensionaal (3D/BIM) worden uitgewerkt zodat het resultaat zo realistisch mogelijk wordt gepresenteerd.
Stap 1
Stap 2
Offerte

Aan de hand van tekeningen en documentatie leggen we het plan vast in een scherpe offerte met een perfecte prijs-kwaliteit verhouding. De begroting wordt aangeboden met toelichting zodat de inhoud van de begroting helder en transparant is.
Stap 2
Stap 3
Werkvoorbereiding

We gaan het project technisch uitwerken. Het bouwwerk wordt constructief, bouwkundig, bouwfysisch en esthetisch gefinetuned en gecontroleerd. Diensten en materialen worden vastgelegd en ingekocht. Het werk wordt gereed gemaakt om op de bouwplaats te starten.
Stap 3
Stap 4
Bouwen

In de uitvoering wordt het gebouw gerealiseerd. Van fundering tot oplevering heeft u vaste aanspreekpunten. Daadkracht, kwaliteit en afspraak is ons fundament. Tijdens de bouw ziet u onze nauwgezetheid terug in de netheid op de bouwplaats. We werken secuur en met passie aan de meest uiteenlopende projecten.
Stap 4
Stap 5
Evaluatie

Na de bouw evalueren we het proces, het resultaat en bespreken we de aandachtspunten voor de toekomst. We werken aan de beste relatie met de klant, leveranciers en onderaannemers om elk bouwproject succesvol op te leveren.
Stap 5
Stap 6
Beheer & onderhoud
Na oplevering behoeft een bouwwerk onderhoud. Wij kunnen onze klanten volledig ontzorgen door de verantwoordelijkheid voor service en onderhoud op ons te nemen door een passend contract af te sluiten. U kunt onder andere een full-serivce onderhoudscontract af sluiten om volledig ontzorgt te worden.
Stap 6